Eläinavustamo on uudenlainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti, jossa kuntoutus yhdistetään eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan. Hankkeen rahoittaa Business Finland.

Eläinavusteinen työskentely soveltuu erinomaisesti monenlaisten asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Erityisen hyvin sen on todettu sopivan niille, joiden on ollut vaikeaa kiinnittyä minkäänlaiseen muuhun työskentelyyn. Työskentelymallimme ovat helposti muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan ja sitä voidaan toteuttaa sekä yksin että ryhmässä.

Eläinavustamon työntekijät ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on vahva kokemus eri asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Lisäksi työntekijöillämme on koulutus eläinten hyödyntämiseen työssä, esimerkiksi Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaajakoulutus. Toimintaa ohjaa Green Care -ajattelu ja toiminnallinen tekeminen. Arvoissamme korostuu asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi turvallisuus ja eläinten hyvinvointi.

Olemme mukana Oma väylä -kuntoutuksessa, mikä on Kelan maksamaa moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle. Kuntoutuksessa käyvälle nuorelle Oma väylä on ilmainen. Lue lisää kotisivuiltamme.

Toimitilamme sijaitsevat Metsäkylän Ratsastuskeskuksessa Turun Länsikeskuksessa ja Tyynelässä Turun Paattisilla.

Mitä tarkoittaa eläinavusteinen terapia ja kenelle palvelut sopivat?

Kärryajelu

Lähes kaikilla ihmisillä on luontainen halu hoitaa eläintä. Siksi niiden perustarpeista huolehtiminen on mielekästä, samalla opitaan ja omaksutaan tärkeitä asioita omaan arkitoimintaan. Eläimet toimivat ilon ja hyvän mielen tuottajina, sekä tuovat meille paljon lohtua ja tukea.

Eläinten läsnäolo herättää ihmisissä monenlaisia terveyttä suojaavia ja edistäviä positiivisia vaikutuksia. Eläimen hoivaaminen tai pelkästään eläimen läsnäolo saattaa laskea ihmisen verenpainetta ja sykettä, sillä voi olla stressiltä suojaava vaikutus, lisäksi eläimen lähellä oleminen saattaa auttaa ihmistä asettumaan erilaisiin tilanteisiin. Läsnäolo eläinten kanssa on luontevaa, eikä eläin välitä ulkoisista asioista. Se ei aseta meille odotuksia. Eläimen kanssa kommunikoinnin tulee olla selkeää ja yksinkertaista, siksi se on monesti helpompaa.

Eläinten avulla päästään nopeammin aktiiviseen työskentelyyn niiden helpottaessa tutustumista ja sitoutumista prosessiin. Eläinavusteinen työskentely on erityisen toimivaa esimerkiksi seuraavien teemojen kanssa työskenneltäessä:

  • itsetuntotyöskentely
  • tunnetyöskentely
  • sosiaalisten suhteiden haasteet
  • arjen struktuuri ja toimivuus
  • ahdistuneisuus, masennus, uupumus

Eläinavusteisen työskentelyn on todettu sopivan erityisen hyvin asiakkaille, joiden on aiemmin ollut vaikeaa sitoutua työskentelyyn. Eläinavustamon asiakkaina on lapsia, nuoria, nuoria aikuisia, sekä aikuisia. Työskentelyä voidaan toteuttaa joko tietyn eläinlajin kanssa (esim. hevoset) tai mukaan voidaan ottaa laajasti monia eläinlajeja.

Palvelut

poni ja voikukat
Tipu laatikossa

Eläinavusteinen psykoterapia

Eläinavustamon toteuttama eläinavusteinen psykoterapia on ratkaisukeskeistä, tavoitteellista, psyykkistä hyvinvointia lisäävää ammatillista toimintaa. Asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys ja yhteistyösuhteen luominen ovat oleellisia elementtejä eläinavusteisessa psykoterapiassa. Eläinavusteisessa psykoterapiassa harjoitellaan tunnistamaan ja muokkaamaan ajatuksia, toimintatapoja, reaktioita ja tunteita.

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen lyhytterapia

Eläinavustamon ratkaisukeskeistä eläin- ja luontoavusteista lyhytterapiaa toteuttavat siihen kouluttautuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Lyhytterapia on lyhytkestoista terapiaa, joissa tapaamisia on tyypillisestä 1-10. Lyhytterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lyhytterapia voi olla hyödyllistä tilanteissa, jolloin kaipaa johonkin elämän solmukohtaan tukea ja haluaa työstää asioita ratkaisukeskeisesti ja tiiviillä rytmillä. Tapaamisilla keskitytään ongelmien ja menneisyyden sijaan ratkaisuihin ja nykyhetkeen ja suunnataan katse tulevaisuuteen. Lyhytterapia on matalamman kynnyksen terapiatyöskentelyä kuin pitkäkestoinen psykoterapia. Ratkaisukeskeisessä eläinavusteisessa lyhytterapiassa työskentely voi tapahtua esimerkiksi tallilla, metsässä tai muussa luonnon ja eläinten ympäröimässä paikassa. Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus on olennainen osa terapiaa.

Eläinavusteinen ammatillinen tukihenkilötyö

Tukihenkilötyötä toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden työote on eläin- ja luontopainotteinen. Tukihenkilötyö on tarkoitettu pitkäkestoiseksi palveluksi, jonka tavoitteena on toimia kanssakulkijana ja luotettavana aikuisena lapsen tai nuoren elämässä. Luottamuksellisessa tukihenkilösuhteessa asiakkaalle mahdollistuu tila, jossa käsitellä elämän vaikeita asioita, saadaan tukea arjen sujuvuuteen, omaan jaksamiseen, itsetuntoon ja tunnetyöskentelyyn. Eläimet ovat tärkeässä roolissa tukihenkilötyössä ja niiden läsnäolon myötä tukihenkilötyöhön tulee lisää syvyyttä ja mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että eläinten avulla työhön saadaan lisää toimintamahdollisuuksia, toimii eläinavusteisuus yleensä kiinnittävänä tekijänä työskentelysuhteessa. Tukihenkilötyön tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Tyypillinen tukihenkilötapaaminen on kestoltaan 2-3 tuntia ja tapaamiset ovat viikottaisia.

Eläinavusteinen erityistason perhetyö

Eläinavustamon perhetyötä toteuttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koottu tiimi. Perhetyön tavoitteet asetetaan yhdessä perheen ja lähettävän tahon kanssa. Työskentely räätälöidään aina yksilöllisesti perheen tarpeet ja resurssit huomioiden. Perhetyön tiimi toteuttaa työtä perheen omassa ympäristössä, sekä tallilla ja muissa toiminnallisissa paikoissa. Perhetyön tarkoituksena on tarkastella perheen dynamiikkaa ja työskennellä ratkaisukeskeisellä työotteella tiiviissä rytmissä. Perhetyön tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiva tuki. Perhetyön rinnalla tai sen jatkoksi voidaan järjestää muita Eläinavustamon palveluita, kuten eläinavusteista ammatillista tukihenkilötyötä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteuttaa Eläinavustamossa aina siihen koulutettu työntekijä. Se on talliyhteisössä tapahtuvaa sosiaalisen kasvun tukemista ja yksilön identiteetin vahvistamista. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan käyttää muun muassa lastensuojelun tukitoimena sekä sosiaalisten taitojen oppimisen tukena.

Eläinavusteinen työnohjaus

Työnohjaus tähtää yksilön, työyhteisön, organisaation tai johdon kehittymiseen. Työnohjauksessa hyödynnetään talliympäristön luontoa ja eläimiä.

Eläinavusteinen työ- ja päivätoiminta

Eläinavustamon työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on tarjota yhteisöllinen toimintapaikka, jonka rutiinit ja monipuoliset työtehtävät eläinten parissa tarjoavat mielekästä tekemistä arkeen. Tallilla tapahtuvan toiminnan kautta opetellaan ja vahvistetaan vastuullisuutta sekä oma-aloitteisuutta. Toiminta tarjoaa sisältöä ja struktuuria päiviin. Hyvin hoidetuilta eläimiltä saatava positiivinen palaute toimii tärkeänä onnistumisen kokemuksen tuottajana.

Toimitilat

Metsäkylän talli talvella

Toimitiloistamme Metsäkylä sijaitsee keskeisellä paikalla, sinne on helppo saapua ja sen ympäristö tarjoaa selkeät puitteet monenlaiseen eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan. Metsäkylässä asuu ponien ja hevosten lisäksi kanoja, kukko, pupuja, kissoja ja kaksi koiraa.

Tyynelä on Turun Paattisilla sijaitseva pieni tila. Tyynelässä asuu hevosia, koiria, kissoja, lampaita, vuohia, pupuja, ankkoja ja kanoja. Tyynelä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, mutta kuitenkin maaseudun rauhassa.

Toimitiloissamme on monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa toiminnallista työskentelyä tallilla, ulkotiloissa, metsäretkillä, sekä sisätiloissa. Yksilötyön lisäksi järjestämme ryhmätoimintaa ja erilaisia toimintapäiviä.

Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus Oy
Metsäkyläntie 64, 20320 Turku

Tyynelä
Helastentie 167, 21330 Paattinen

Lisätiedot

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Maria (Maikki) Siutla

toimisto@metku.fi
040 702 7048

Ajankohtaista

Syysloman elämyspäivät tallilla

| MetKu, Ratsastuskoulu | No Comments
Metsäkylän ratsastuskeskus järjestää syyslomalla tiistaina 12.10. ja perjantaina 15.10. klo 12-16 koululaisille Elämyspäivän tallilla. Päivän aikana hoidetaan, talutetaan ja ratsastetaan, tehdään pieniä talliaskareita ja pidetään hauskaa yhdessä samanhenkisten kavereiden kanssa.…

Oma väylä -kuntoutus alkaa Metsäkylässä

| Eläinavustamo, MetKu, Oma väylä | No Comments
Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus MetKu on hyväksytty järjestämään Kelan Oma väylä -kuntoutusta. Oma väylä on tarkoitettu opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16-29 -vuotiaille nuorille, jolla on todettu…

Ponitunnit 45 min maanantaisin-Täynnä

| Ratsastuskoulu, Ratsastuskurssit | No Comments
Järjestämme 16.8. alkaen maanantaisin 5 kerran poniratsastuskurssin. Ponikurssilla ei tarvita aikaisempaa ratsastuskokemusta. Kurssit on täynnä Ponikurssi on tarkoitettu yli 6-vuotiaille. Käytössä pienet ponit, joten ratsastajien painoraja on 40 kg. Yhdelle…

Syyskauden alku

| Ratsastuskoulu | No Comments
Syyskausi pyörähtää täydellä teholla käyntiin maanantaina: hevoset ja ponit näyttävät mukavan levänneiltä ja pulleilta laidunlomansa jälkeen☺️. Tässä muutamia käytännön asioita uuteen kauteen: Kausi aloitetaan ”vanhan normaalin” mukaisesti, eli oppilaat, jotka…

Syksyn ponimaastot 8.8. alkaen

| Maastoratsastus, Ratsastuskoulu | No Comments
Asiakkaidemme toiveesta järjestämme syyssunnuntaisin maastoratsastusta pienryhmissä. Maastot järjestetään poneilla (painoraja 40 kg). Ratsastusmaastossa avustajana  toimii omaan perhekuntaan kuuluva aikuinen tai hevosharrastustaustainen nuori. Retket toteutetaan ulkona, joten mukaan kannattaa varata säänmukaiset…