Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä). Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea muun muassa asiakkaan elämänhallinnan taitoja, toiminnanohjausta sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä.

Metsäkylän nepsy-valmennus on suunnattu 10-30-vuotiaille.

Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa asiakkaan omassa elämänpiirissä tai Metsäkylässä, jossa hevoset tuovat oman panoksensa kuntoutukseen. Hevosten läsnäolo voi vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen, motivaatioon, voimaantumiseen sekä aktiivisuuteen. Hevosten kanssa työskentely myös kehittää asiakkaan tunnetaitoja: omien tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä, sillä hevonen mahdollistaa tunteiden kokemisen ilman pelkoa tulla torjutuksi. Hevosavusteinen nepsy-valmennus tarjoaa asiakkaalle elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta sekä dialogisuutta.

Nepsy-valmennus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Voit tutustua eläimiimme ja kaikkiin Metsäkylän tiimiläisiin Hevoset ja muu henkilökunta -sivulla.

Sinua saattaa myös kiinnostaa