Mikä on Oma väylä?

Oma väylä on Kelan maksamaa moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD). Kuntoutuksessa käyvälle nuorelle Oma väylä on ilmainen.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

 • Vahvistaa opiskeluun ja työelämään liittyviä valmiuksia ja taitoja
 • Harjoitella arjenhallintataitoja
 • Tukea sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
 • Tarjota vertaistukea

Kenelle Oma väylä on tarkoitettu?

Oma väylä on tarkoitettu  16-29-vuotiaalle nuorelle, jolla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD).

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on todettu;

 • Autismikirjon häiriö
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee tukea johonkin seuraavista;

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen

Oma väylä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole Kelan myöntämää oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

Nuoren omat tavoitteet ohjaavat Oma väylä -kuntousta

Asiakkaan tavoitteet ohjaavat Oma väylä -kuntoutuksen toteutusta. Kuntoutuksessa tärkeää on, että nuori kokee yhteistyössä asetetut kuntoutuksensa tavoitteet itselleen merkityksellisiksi ja näkee muutoksen mahdollisena ja kykenee sitoutumaan työskentelyyn, jota tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Lisäksi nuori kokee kuntoutuksessa keskityttävän olennaisiin asioihin ja kuntoutus on asetettujen tavoitteiden mukaista. Olennaista on, että nuori voi olla varma, että kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja siihen tarvittavaa työskentelyä arvioidaan yhteistyössä koko kuntoutuksen ajan.

Kuntoutuksen kesto ja toteutus

Kuntoutuksen kokonaiskesto on 1-3 vuotta. Se jaetaan 12 kuukauden pituisin kuntoutusjaksoin, jotka sisältävät

 • 27 yksilöllistä tapaamista (kesto 60-90 minuuttia asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan)
 • 10 ryhmätapaamista (kesto n. 90 minuuttia)
 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista (kesto n. 90 minuuttia)
 • 3 yksilöllistä seurantatapaamista. Seurantatapaamiset toteutetaan 2-6 kuukauden kuluttua, kun viimeinen kuntoutusjakso on toteutunut. Kesto 60-90minuuttia.

Kelan Oma väylä -kuntoutuksen moniammatilliset tiimit koostuvat psykologeista, toimintaterapeuteista, sairaanhoitajista, sosionomeista ja kuntoutuksen ohjaajista.

Miten Metsäkylässä toteutetaan Oma väylä -kuntoutusta?

Metsäkylässä Oma väylä -kuntoutuksessa yhdistetään tilan eläimet ja ympäröivä luonto osaksi kuntoutumista. Monille nuorille on luonnollista puuhailla eläinten kanssa ja niitä hoitaessa tai luonnossa kävellessä voi olla helpompaa sanoittaa omaa oloaan ja tuntemuksiaan. Lisäksi lauma näyttää konkreettisesti mallia vuorovaikutuksesta ja antaa tunteen yhteenkuuluvuudesta.

Toiminta-ajatuksenamme on sitouttaa nuoria kuntoutukseen heidän omien tavoitteiden mukaisilla tilalla tapahtuvilla arjen askareilla. Tällöin kuntoutumisesta tulee osa arkea, sitoutuminen kuntoutukseen tehostuu ja päästään parempiin tuloksiin. Oma väylä -kuntoutuksessa tavoitteenamme on, että asiakas saa voimavaroja kuntoutumisessa tarvittavaan aktiiviseen työskentelyyn ja hän kokee harjoitteet ja kuntoutumista tukevat toimintatavat itselleen mielekkäiksi ja helposti omaksuttaviksi. Yhdessä opettelemme keinoja, joilla nuori voi muokata toimintatapojaan ja toimintaympäristöään kuntoutumista tukevaksi.

Metsäkylässä Oma Väylä -tiimiin kuuluvat tomintaterapeutti, sosiaalityöntekijä/sosionomi, psykologi ja erityisopettaja.

Voit tutustua eläimiimme ja kaikkiin Metsäkylän tiimiläisiin Hevoset ja muu henkilökunta -sivulla.

Miten voin hakea Oma väylä -kuntoutukseen?

Hakeaksesi kuntoutukseen tarvitset lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voit saada esim. lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta.

Oma väylä -kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132. Lomakkeesta tulee täyttää kohdat 1-7 sekä 13-15, kohtaan 12 valitaan ”Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus Metku, Turku” Lisätietoa hakemisesta löytyy Kelan sivuilta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Jos kuntoutus myönnetään, soitamme noin 2 viikon sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen.

Lisätiedot

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Taru Kuusisto
taru.kuusisto@metku.fi

Ajankohtaista

Aikuisten hyvinvointipäivä 8.1.2022

| Eläinavustamo, MetKu | No Comments
Kärsitkö stressistä tai onko hetkessä läsnä oleminen hankalaa? Kaipaatko voimavaroja arjen haasteiden ratkomiseen? Haluaisitko ottaa aikaa itsellesi ja saavuttaa rauhallisemman ja tasapainoisemman arjen? Järjestämme Metsäkylässä Aikuisten hyvinvointipäivän lauantaina 8.1.2022 klo…

Joululoman ponipäivät 26. ja 30.12 sekä 6.1.

| Hoitoponit ja -hevoset, MetKu, Ratsastuskoulu | No Comments
Järjestämme joululomalla sunnuntaina 26.12., torstaina 30.12. ja torstaina 6.1. klo 12-16 koululaisille ponipäivän tallilla. Päivän aikana hoidetaan, talutetaan sekä ratsastetaan, tehdään pieniä talliaskareita ja pidetään hauskaa yhdessä samanhenkisten kavereiden kanssa.…

Irtotunnit keskiviikkoisin 11.30-12.30

| Ratsastuskoulu, Terapia | No Comments
Yksityistunti-, kaksari, ryhmätunti tai erityisratsastus. Kerää oma porukkasi tai tule tehokkaalle yksityistunnille - päätä itse! Irtotunti keskiviikkoisin klo 11.30-12.30, joka viikko alkaen 24.11. Voit varata ratsastuksen säännöllisesti joka viikoksi tai…

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus – luonto- ja eläinavusteiset menetelmät alkaa joulukuussa

| Eläinavustamo, Koulutus, Koulutus; Työnohjaus; Terapia; MetKu, MetKu | No Comments
Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisyyden perustaitoja. Tavoitteena on, että asiakas löytää voimavaransa selviytyäkseen mahdollisista elämän kriiseistä. Koulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi 50 tuntia harjoittelua. Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muun soveltuvan…

Uudet poniryhmät alkaa 1.11.!

| MetKu, Ratsastuskoulu | No Comments
Uusi poniratsastuskurssi alkaa maanantaina 1.11., kesto 5 kertaa. Ponikurssilla ei tarvita aikaisempaa ratsastuskokemusta. Ponikurssi on tarkoitettu yli 6-vuotiaille. Käytössä pienet ponit, joten ratsastajien painoraja on 40 kg. Turvaetäisyyksien säilyttämiseksi ja…