Eläinavusteinen ammatillinen tukihenkilötyö

Eläinavustamon toteuttama ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu asiakkaan tarpeen mukaan lyhyt- tai pitkäkestoiseksi palveluksi, jonka tavoitteena on tarjota tuettavalle mahdollisuus pohtia erilaisia elämän haasteita luottamuksellisessa suhteessa. Tukihenkilö toimii kanssakulkijana ja luotettavana aikuisena lapsen tai nuoren elämässä. Tukihenkilötyöskentelyssä voidaan esimerkiksi käsitellä elämän arkisia asioita ja niihin liittyviä haasteita, saada tukea arjen sujuvuuteen, omaan jaksamiseen, itsetuntoon ja tunnetyöskentelyyn sekä tukea nuorta itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

Tukihenkilötyötä toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joiden työote on eläin- ja luontopainotteinen. Eläimet ovat tärkeässä roolissa tukihenkilötyössä ja niiden läsnäolon myötä tukihenkilötyöhön tulee lisää syvyyttä ja mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että eläinten avulla työhön saadaan lisää toimintamahdollisuuksia, toimii eläinavusteisuus yleensä kiinnittävänä tekijänä työskentelysuhteessa. Tukihenkilötyön tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Tyypillinen tukihenkilötapaaminen Eläinavustamossa on kestoltaan 1,5 – 3 tuntia ja tapaamiset ovat viikottaisia.

Tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Tukihenkilötyötä on mahdollisuus ostaa myös itse maksaen.

Eläinavustamon toteuttama ammatillinen tukihenkilötyö

 • Tarkoitettu asiakkaan tarpeen mukaan lyhyt- tai pitkäkestoiseksi palveluksi
 • Tavoitteena tarjota tuettavalle mahdollisuus pohtia erilaisia elämän haasteita luottamuksellisessa suhteessa
 • Tukihenkilö toimii kanssakulkijana ja luotettavana aikuisena lapsen tai nuoren elämässä
 • Tukihenkilötyöskentelyssä voidaan esimerkiksi
  • käsitellä elämän arkisia asioita ja niihin liittyviä haasteita
  • saada tukea arjen sujuvuuteen
  • saada tukea jaksamiseen
  • vahvistaa itsetuntoa
  • harjoitella tunnesäätelyä
  • tukea nuorta itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

Sinua saattaa myös kiinnostaa