Skip to main content

Eläinavustamo

Eläinavustamo on uudenlainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti, jossa kuntoutus yhdistetään eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan. Toiminta alkoi Business Finlandin rahoittamalla hankkeella 2020–2021. Hankkeen tarkoituksena oli koota yhteen sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajien kollektiivi ja edistää eläinavusteisten palveluiden tunnettuuden kasvua.
Nyt hankkeen päätyttyä Eläinavustamo jatkuu Metkun eläinavusteisen työn brändinä. Työntekijämme ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on vahva kokemus eri asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Lisäksi työntekijöillämme on koulutus eläinten hyödyntämiseen työssä, esimerkiksi Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaajakoulutus. Toimintaamme ohjaa Green Care -ajattelu ja toiminnallinen tekeminen. Arvoissamme korostuu asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi turvallisuus ja eläinten hyvinvointi.

Eläinavusteisuus kuntoutuksessa

Lähes kaikilla ihmisillä on luontainen halu hoitaa eläintä. Siksi niiden perustarpeista huolehtiminen on mielekästä, samalla opitaan ja omaksutaan tärkeitä asioita omaan arkitoimintaan. Eläimet toimivat ilon ja hyvän mielen tuottajina, sekä tuovat meille paljon lohtua ja tukea.

Eläinten avulla päästään nopeammin aktiiviseen työskentelyyn niiden helpottaessa tutustumista ja sitoutumista prosessiin. Eläinavusteinen työskentely on erityisen toimivaa esimerkiksi seuraavien teemojen kanssa työskenneltäessä:

 • itsetuntotyöskentely
 • tunnetyöskentely
 • sosiaalisten suhteiden haasteet
 • arjen struktuuri ja toimivuus
 • ahdistuneisuus, masennus, uupumus

Eläinten läsnäolo herättää ihmisissä monenlaisia terveyttä suojaavia ja edistäviä positiivisia vaikutuksia. Eläimen hoivaaminen tai pelkästään eläimen läsnäolo saattaa laskea ihmisen verenpainetta ja sykettä, sillä voi olla stressiltä suojaava vaikutus, lisäksi eläimen lähellä oleminen saattaa auttaa ihmistä asettumaan erilaisiin tilanteisiin. Läsnäolo eläinten kanssa on luontevaa, eikä eläin välitä ulkoisista asioista. Se ei aseta meille odotuksia. Eläimen kanssa kommunikoinnin tulee olla selkeää ja yksinkertaista, siksi se on monesti helpompaa.

Eläinavusteisen työskentelyn on todettu sopivan erityisen hyvin asiakkaille, joiden on aiemmin ollut vaikeaa sitoutua työskentelyyn. Eläinavustamon asiakkaina on lapsia, nuoria, nuoria aikuisia, sekä aikuisia. Työskentelyä voidaan toteuttaa joko tietyn eläinlajin kanssa (esim. hevoset) tai mukaan voidaan ottaa laajasti monia eläinlajeja.

Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus Metku tarjoaa erilaisia luonto- ja eläinavusteisia palveluita.

 • Eläinavusteinen psykoterapia
 • Eläinavusteinen päivätoiminta
 • Nepsy-valmennus
 • Eläinavusteinen työnohjaus
 • Eläinavusteinen ammatillinen tukihenkilötyö
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
 • KELA:n Oma Väylä -kuntoutus ja NUOTTI-valmennus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksilön sosiaalisen kasvun tukemista yhteisössä kasvatuksellisin keinoin. Hevosen elinympäristö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yksilölliseen, asiakaslähtöiseen toimintaan.  Toiminta on aikuisen ohjaamaa ja suunnittelemaa ja siinä hyödynnetään tallin arjessa syntyviä luonnollisia tilanteita. Hevostaidot opitaan siten, että isommat auttavat pienempiä ja kokeneet kokemattomia turvallisessa ilmapiirissä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja sosiaalinen kuntoutus tapahtuvat talliyhteisössä. Suunnan toiminnalle antavat asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa painottuu asiakkaan identiteetin vahvistaminen, sosiaalisessa kuntoutuksessa vuorovaikutustaidot ja yhteisössä pärjääminen.

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on helppo tulla. Toiminta tapahtuu tavallisessa talliympäristössä. Hevostoiminta on yleisesti hyväksyttävää, tavoiteltavaa ja haluttua.

WhatsApp chat