Skip to main content

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi toimintakyvyn vahvistuminen, sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen, turvallisuuden kokemuksen vahvistuminen sekä osallisuuden edistäminen. Se sopii sosiaalisen jännityksen tai mielenterveyden haasteiden kanssa kamppaileville, uupumusoireisille, nepsy-haasteista kärsiville (esim. ADHD, Asperger) sekä syrjäytymisvaarassa oleville.

Palvelu on tarkoitettu 16–30-vuotiaille. Se on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Kysy oman kuntasi sosiaalityöntekijältä palvelun mahdollisuudesta.

Päivätoiminta on hyvinvointia tukevaa, kokonaisvaltaisesti kuntouttavaa ja mielekästä toimintaa talliympäristössä. Metsäkylässä asiakas pääsee mukaan huolehtimaan tallin päivittäisistä töistä ohjattuna ja saa kokemuksen oman toimintansa tarpeellisuudesta ja merkittävyydestä. Asiakas saa onnistumisen kokemuksia pitäessään huolta eläimistä ja tehdessään työtä ulkoilmassa. Fyysinen kunto kehittyy töitä tehdessä ja sosiaaliset kontaktit ihmisten ja eläinten kanssa tuovat hyväksynnän kokemuksia. Tallin toistuvat rutiinit tuovat turvaa ja tukevat arjenhallintaa. Tallilta löytyy vaihtelevia ja monipuolisia työtehtäviä, jotka räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn mukaan.

Päivätoimintaryhmiä ohjaa toimintaterapeutti VTM Taru Kuusisto, jolla on pitkä työkokemus mielenterveys- ja nepsykirjon asiakkaiden kanssa työskentelystä.

WhatsApp chat