Skip to main content

Työnohjaus ja koulutukset

Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on oman työn kehittäminen ja tutkiminen. Työnohjaus toteutetaan koulutetun työnohjaajan johdolla yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjauksen voi toteuttaa joko asiakkaan omissa tiloissa tai Metsäkylässä, jossa ohjaus voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti.

Työnohjauspalvelut:

  • Yksilötyönohjaus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
  • Terveydenhuollon Case-työnohjaus (Alv 0 %)
  • Ryhmätyönohjaus erilaisille työyhteisöille ja organisaatioille
  • Johdon työnohjaus

Työnohjaus tähtää työn sisällön sekä työyhteisön ja omaan työrooliin liittyvien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymismallien tunnistamiseen ja jäsentämiseen.

Työnohjauksen tavoitteet määrittyvät työn tilaajan ja ohjattavan/ohjattavien kanssa yhdessä määriteltyjen tarpeiden mukaan. Niitä voi olla mm. työssä jaksamisen tukeminen, työn sisältöjen, toimintatapojen tai organisaation kehittäminen.

Työnohjauksessa voidaan hyödyntää talliympäristön luontoa ja eläimiä.

Työnohjaajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja Nina Fagerström. Nina on sosiaalityöntekijätaustainen kouluttajapsykoterapeutti (VET). Lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto ja hän on työskennellyt vuosia erilaisissa johto- ja esimiestehtävissä.

Koulutuspalvelut

Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus tarjoaa monipuolisia, luonto- ja eläinavusteisia koulutuspalveluita.

Ratkaisukeskeisen luonto- ja eläinavusteisen työnohjaajan koulutus (60 op), alkaa elokuussa 2023. Koulutus on tarkoitettu ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 5 vuoden työkokemus ja kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Soveltuvuus opiskelijaksi ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Toukokuussa 19.5.2023 alkamassa HELLI eli Hevosavusteisen työskentelyn lisäkoulutus (10 op) ihmistyötä tekeville ammattilaisille. Koulutus on suunnattu erityisesti kuntoutusalan ammattilaisille tai työnohjaajille, jotka käyttävät tai aikovat käyttää hevosta työssään. Koulutus antaa valmiudet ottaa hevonen mukaan ammatilliseen työskentelyyn oman ammatin raameissa. Järjestäjinä Metku ja Terapia-aitta.

Seuraa sivujamme ja ota yhteyttä: toimisto@metku.fi

WhatsApp chat