Skip to main content

Työnohjaus ja koulutukset

Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on oman työn kehittäminen ja tutkiminen. Työnohjaus toteutetaan koulutetun työnohjaajan johdolla yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjauksen voi toteuttaa joko asiakkaan omissa tiloissa tai Metsäkylässä, jossa ohjaus voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti.

Työnohjauspalvelut:

  • Yksilötyönohjaus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
  • Terveydenhuollon Case-työnohjaus (Alv 0 %)
  • Ryhmätyönohjaus erilaisille työyhteisöille ja organisaatioille
  • Johdon työnohjaus

Työnohjaus tähtää työn sisällön sekä työyhteisön ja omaan työrooliin liittyvien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymismallien tunnistamiseen ja jäsentämiseen.

Työnohjauksen tavoitteet määrittyvät työn tilaajan ja ohjattavan/ohjattavien kanssa yhdessä määriteltyjen tarpeiden mukaan. Niitä voi olla mm. työssä jaksamisen tukeminen, työn sisältöjen, toimintatapojen tai organisaation kehittäminen.

Työnohjauksessa voidaan hyödyntää talliympäristön luontoa ja eläimiä.

Työnohjaajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja Nina Fagerström. Nina on sosiaalityöntekijätaustainen kouluttajapsykoterapeutti (VET). Lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto ja hän on työskennellyt vuosia erilaisissa johto- ja esimiestehtävissä.

Koulutuspalvelut

Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus tarjoaa monipuolisia, luonto- ja eläinavusteisia koulutuspalveluita.

Tietoisuus ja eläinkommunikointi hevosen kanssa/Hevoskuiskaus – koulutus 5 krt

Uudenlainen koulutus avaa tietoisuuttasi ja arvokkaan luontaisen yhteyden eläinten sekä luonnon kanssa. Voit olla pitkään hevosten kanssa ollut ratsastaja tai muuten luontaisesti kiinnostunut hevosten sekä eläinten kanssa sanattomasta kommunikoinnista. Tahdot viettää aikaa hevosten kanssa ja vahvistaa enemmän jo herännyttä arvokasta tietoisuutta luonnon ja eläinten yhteisessä kunnioituksessa. Aiempaa kokemusta hevosten kanssa ei tarvitse olla, sillä jokainen koulutuksessa tehtävä harjoite ohjataan maasta käsin.

Koulutus toteutetaan viitenä perättäisenä sunnuntaina, 9.7. alkaen. Sitova ilmoittautuminen on 6.7. mennessä. Ilmoittautuessasi saat koulutuksen tarkemman sisällön.
Kurssi sisältää uudenlaisen tietoisuuden aistiharjoitteita, kouluttajan henkilökohtaisen ohjauksen hevosen kanssa ja viiden viikon ajan mukana kulkevan henkilökohtaisen mentoroinnin sekä arvokkaita eläinkommunikoinnin avaimia. Kouluttajana on Energiahoitaja ja elämäntaidon ohjaaja Terhi Oinaanoja, harmonisessa yhteistyössä Metsäkylän Ratsastuskeskuksen Ninan ja ponien kanssa.

Käytä lomasi hyväksesi ja tule avaamaan kaikkia kunnioittava, harmoninen kommunikoinnin viisaus, yhdessä eläinten sekä luonnon kanssa.
Tämän taidon herätettyäsi, se on avoinna sinulla loppuelämän!

Lisätietoa

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutus (30 op)

järjestämme yhdessä Turun Kesäyliopiston kanssa Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutuksen 17.11.2023 – 05.10.2024.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneille tai hevosalan ammattilaisille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus ja kokemusta hevostoiminnasta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka voi suorittaa hyvin myös työn ohessa. Opiskeluun sisältyy lähiopetusta (16 pv), kirjallisuutta, vertaisoppimista, työnohjausta, välitehtäviä ja lopputyö. Ryhmän yhteistä oppimisprosessia tukevat toiminnalliset luonto- ja hevosavusteiset harjoitukset. Koulutuksen tukena on myös EduGo (moodle) -oppimisympäristö.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset Turun Kesäyliopiston sivuilla.

Ratkaisukeskeisen luonto- ja eläinavusteisen työnohjaajan koulutus (60 op)

Ratkaisukeskeisen luonto- ja eläinavusteisen työnohjaajan koulutus alkaa elokuussa 2023. Koulutus on tarkoitettu ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 5 vuoden työkokemus ja kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Soveltuvuus opiskelijaksi ja työnohjaajaksi arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Hevosavusteisen työskentelyn lisäkoulutus (10 op)

Toukokuussa 19.5.2023 alkamassa HELLI eli Hevosavusteisen työskentelyn lisäkoulutus (10 op) ihmistyötä tekeville ammattilaisille. Koulutus on suunnattu erityisesti kuntoutusalan ammattilaisille tai työnohjaajille, jotka käyttävät tai aikovat käyttää hevosta työssään. Koulutus antaa valmiudet ottaa hevonen mukaan ammatilliseen työskentelyyn oman ammatin raameissa. Järjestäjinä Metku ja Terapia-aitta.

Seuraa sivujamme ja ota yhteyttä: toimisto@metku.fi

WhatsApp chat